Typy na inštaláciu

Umiestnenie kvetináča je rozhodujúce pre zdravý rast a krásu rastlín: teplota, vlhkosť, svetlo sú základné kritériá a podmienky pre správny rast kvetov.  Vyberte najjasnejšie umiestnenie, aké je možné, ale nie priame slnečné svetlo.  Prirodzené svetlo je lepšie ako umelé svetelné zdroje. Ak je dostatok prirodzeného svetla, každá rastlina to ocení. Je možné však na základe podmienok, ktoré rastliny potrebujú, vybrať vhodné rastliny aj do tienistých priestorov.   Pre zavesenie panelov Flowall budete potrebovať  vŕtačku a vrták o priemere 6 mm, skrutkovač alebo elektrický skrutkovač.  Flowall panely sú pripevnené na dvoch miestach na hornom okraji panela pomocou hmoždiniek a skrutiek.
Priložte panel Flowall na stenu
( vhodne vybrané miesto) a uistite sa,
že je vo vodorovnej polohe ( pomocou vodováhy)
Pomocou ceruzky si vyznačte miesto
pre otvory , v ktorých budú
panely pripevnené o stenu

Vyvŕtajte 2 otvory pomocou vŕtačky. Do vyvŕtaných otvorov zasuňte hmoždinku.

Zafixujte panel Flowall pomocou skrutiek. Zaskrutkujte rovno skrutky a opatrne dotiahnite.

Ak chcete inštalovať niekoľko panelov nad sebou, najprv inštalujte najnižší panel Flowall a následne prikladajte ďalšie nad seba tak, aby zárezy na hornom panely a montážne body do seba vzájomne zapadali .

Najprv pripevnite spodný panel Flowall. Pripojte ďalší panel k vrchnej časti spodného panela
tak, aby panely do seba vzájomne zapadali
( zárezy na hornom panely s uškami na spodnom panely).

Pripevnite druhý panel Flowall. Druhý panel je pripevnený nad prvý panel Flowall.

 
Tretí panel je pripevnený.  

Dodané skrutky sú bežne dostupné a sú vhodné pre takmer všetky typy múrov. Avšak, v prípade podkladov ako napr. sadrokartón, tvárnice, prípadne iné je potrebné použiť iné skrutky alebo hmoždinky pre pevné spojenie so stenou.