Sadenie

Pre vytvorenie krásnej kvetinovej steny je najdôležitejšie vybrať správne rastliny a vhodné miesto.  Do kvetinových stien Flowall sú vhodné všetky interiérové rastliny, je potrebné však brať ohľad na špecifické podmienky buď daného miesta, kde budú inštalované, alebo samotných rastlín. Pre výber vhodných rastlín použite tabuľku v časti  vhodné rastliny.
 
Sadiť môžete tak, že najprv zasadíte rastliny a následne pripevníte panel na stenu, alebo naopak, najprv pripevníte panel na stenu a následne zasadíte rastliny. Je však potrebné upozorniť, že pri sadení dochádza k vypadávaniu pôdy a môže dôjsť k zašpineniu steny a miesta pod ňou.

Rozbaľte panel flowall, vyberte kvetináčiky, pásy.        Pripravte si Vami vybrané a zakúpené rastliny.


Zoberte kvetináčik a priložte naň plstený pás tak,
aby približne polovica prečinievala mimo kvetináčika. 

 
Vyberte kvet z pôvodného kvetináča. 

Zasaďte kvet do kvetináčika Flowall.
Odstráňte prebytočnú pôdu, prípadne je možné
koreňový bal skrátiť nožničkami.
Prečnievajúci plstený pás zasuňte do panela
Flowall k plsti, ktorá je súčasťou panela a kvetináčik
jemným stlačením zasuňte do drážky v paneli Flowall.


                                                                                                

Tento postup opakujte.                                                       Môžete použiť aj XL kvetináč.

V tomto prípade doporučujeme najprv pripevniť kvetináč, až potom sadiť rastlinu.                                                          

  Panel so zasadenými rastlinami
je pripravený k zaveseniu na stenu.